WEIRD IS FUN
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Η PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής η «PVM») φροντίζει για την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να την προστατεύει. Η Perfetti Van Melle δύναται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες του www.chuachups.com/

Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί υπό τη διαχείριση της PVM.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει συνοπτικά το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε και τους τρόπους με τους οποίους τις χρησιμοποιούμε και τις προστατεύουμε. Η παρούσα πολιτική σας αναφέρει τι να κάνετε εάν δεν θέλετε να συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καθώς και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που έχουμε ήδη συλλέξει.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για διαφημιστικά πλαίσια, λοταρίες και άλλες διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες στις οποίες μπορεί να είμαστε χορηγοί ή να συμμετέχουμε σε ιστοτόπους που ανήκουν σε τρίτους.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Δεδομένα πλοήγησης

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που εμπλέκονται στη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας τους, αποκτούν κάποιες προσωπικές πληροφορίες, η αποστολή των οποίων είναι αυτονόητη κατά τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα άτομα, αλλά μέσω διαδικασιών και συσχετισμών με δεδομένα που ανήκουν σε τρίτους, από τη φύση τους μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των χρηστών. Σε αυτή την κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα που αποθηκεύονται στον τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου, οι διευθύνσεις σε μορφή URI (ενιαίο αναγνωριστικό πόρων /Uniform Resource Identifier) των απαιτούμενων πόρων, ο χρόνος του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την προώθηση του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο κωδικός των ψηφίων που δείχνει την κατάσταση της απάντησης που δίνεται από τον διακομιστή (καλή, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που συνδέονται με το λειτουργικό σύστημα, τη δομή και την κατάσταση του υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του, ενώ διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους. Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα απόδοσης ευθυνών, σε περίπτωση που διαπραχθεί αξιόποινη πράξη κατά του ιστοτόπου όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων.


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην προσωπική σας ταυτοποίηση.

Συνήθως, περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση e-mail, το τηλέφωνό σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Μπορούμε να συλλέγουμε τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες μόνο για να απαντάμε σε ερωτήσεις που υποβάλλονται, ενώ χειριζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα την παρούσα πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία.


Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και οικειοθελής προώθηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον χρήστη στις φόρμες εγγραφής που υπάρχουν στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση των δεδομένων που εκείνος παρέχει. Αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται από την PVM για να ανταποκριθεί στις απαιτούμενες υπηρεσίες, ενώ εάν δώσετε τη συναίνεσή σας, για την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προστασία των παιδιών

Η PVM δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών. Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από άτομα από 16 ετών και άνω. Εάν είστε άνω των 16 ετών, αλλά κάτω των 18, θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου μαζί με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει και οι δύο. Αν και δεν φέρουμε ευθύνη για την εξακρίβωση της ηλικίας των χρηστών μας, μπορεί να διεξάγουμε κάποιον έλεγχο επαλήθευσης.

Εάν είστε κάτω των 16 (ελέγξτε αυτό το όριο ηλικίας με τη σχετική διάταξη της εθνικής σας νομοθεσίας) ετών, να θυμάστε ότι χρειάζεστε την άδεια/έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή για να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας προσωπικά δεδομένα σας

Σκοπός της επεξεργασίας

Αποφασίζετε οικειοθελώς εάν θέλετε να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών. Μέσω του ιστοτόπου, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να δώσετε κάποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να μπορέσετε να εγγραφείτε σε κληρώσεις δώρων ή διαγωνισμούς, να λαμβάνετε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, να συμπληρώσετε κάποια έρευνα ή να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή ερώτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η PVM χρησιμοποιεί μια αναδυόμενη οθόνη με πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ένα πλαίσιο επιλογής για να δώσετε τη συναίνεσή σας. Να είστε βέβαιοι ότι η PVM δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν δεν δώσετε οικειοθελώς τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται από την PVM για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται (π.χ. για απάντηση σε κάποιο ερώτημά σας, για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμό ή για την αποστολή κάποιου δείγματος). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τους ιστοτόπους μας, καθώς και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προσφέρουμε από κοινού με άλλες εταιρείες). Μπορούμε επίσης να τα κοινοποιήσουμε ή να τα διαβιβάσουμε σε άλλες εταιρείες του ομίλου Perfetti Van Melle και σε τρίτους οι οποίοι υποστηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη του ιστοτόπου της PVM.

Μπορούμε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με άλλες πληροφορίες που τηρούμε ή λαμβάνουμε από τρίτους. Αυτό το κάνουμε για εμπορικούς σκοπούς, ώστε να παρέχουμε πιο στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Λεπτομέρειες για την επεξεργασία

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από την PVM ή από κάποιον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος διορίζεται απευθείας από την PVM, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα ή έχουν συλλεχθεί ή έχουν υποστεί επεξεργασία.

Τηρούνται ειδικές διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειάς τους, είτε από ατύχημα είτε όχι, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, ή εργασιών επεξεργασίας που είναι είτε αθέμιτες είτε άσχετες με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η PVM έχει λάβει επίσης, σύμφωνα με τα βασικά διεθνή πρότυπα, περαιτέρω μέτρα ασφαλείας ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία.

Ανταλλαγή, κοινοποίηση και διάδοση δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να μεταβιβαστούν ή να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου Perfetti Van Melle και σε τρίτους οι οποίοι υποστηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη του ιστοτόπου της PVM. Ενίοτε, η PVM αναθέτει σε τρίτους την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων. Εκτός από τις εν λόγω περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται ούτε παρέχονται σε οποιονδήποτε, εάν δεν εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις ή εάν ο χρήστης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του.

Η PVM και οι τρίτοι που είναι οι Εκτελούντες της Επεξεργασίας δεδομένων μεταβιβάζουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειάς τους.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Η PVM ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του και διόρθωση ή διαγραφή τους, ή και περιορισμό ή άρνηση της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή ανάκλησης της συναίνεσής του, μέσω γραπτού αιτήματος προς την PVM, στη διεύθυνση Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pvmdpo@perfettivanmelle.com υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, υποβάλλοντας πάντα και αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου.

Η PVM διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει ανά πάσα στιγμή την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον συμμετέχοντα, καθώς και την ηλικία και την ταυτότητα των νικητών, προτού προβεί στην παράδοση των βραβείων.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από τον διακομιστή κάποιας ιστοσελίδας. Η Perfetti Van Melle χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει τη χρήση των ιστοτόπων της και να προσαρμόσει καλύτερα τον ιστότοπο και τα προϊόντα της ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να επιταχύνουν τις μελλοντικές ενέργειές σας στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ένας ιστότοπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε υποβάλει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να μη σας ζητήσει τις ίδιες πληροφορίες δεύτερη φορά.

Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP (αριθμός που αντιστοιχεί στον υπολογιστή σας μέσω του οποίου περιηγείστε στο διαδίκτυο) ή τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ή του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, και να τις συνδέσουμε με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ιστότοποί μας σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης και ότι αποτελούν αποτελεσματική πηγή πληροφοριών.

Για την αποθήκευση αυτών των cookies, η Perfetti Van Melle χρησιμοποιεί μια αναδυόμενη οθόνη με πληροφορίες σχετικά με τα cookies και ένα πλαίσιο επιλογής για να δώσετε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε, επίσης, να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Η απόρριψη των cookies στον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένες τοποθεσίες του ιστοτόπου ή να μη λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Google analytics

Οι ιστότοποι μπορεί να χρησιμοποιούν εργαλεία web analytics, όπως τις υπηρεσίες Google Analytics ή/και Unica, για να καταγράφουν την αλληλεπίδρασή σας με κάποιον ιστότοπο και να αποθηκεύουν πληροφορίες, π.χ. τον χρόνο της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, εάν τον έχετε επισκεφθεί και παλαιότερα και από ποιον ιστότοπο κατευθυνθήκατε εδώ. Τα στατιστικά στοιχεία μέτρησης των ιστοτόπων μπορεί να χρησιμοποιούνται για να εξατομικεύσουν την εμπειρία της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, καθώς και να για να αξιολογήσουν,ανώνυμα και συγκεντρωτικά, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της παρουσίας μας στο διαδίκτυο και για να συντάξουμε εκθέσεις στατιστικών στοιχείων.

Όταν χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics, μπορούμε να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στην Google, για να τη βοηθήσουμε να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ούτε εμείς ούτε η Google δεν χρησιμοποιούμε (ούτε εξουσιοδοτούμε τρίτους να χρησιμοποιήσουν) αυτό το εργαλείο για σκοπούς παρακολούθησης ή συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή για να συνδέσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα δεδομένα που συλλέγονται από το Google Analytics.

Pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων)

Κάποιοι από τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε μπορεί, επίσης, να συλλέγουν πληροφορίες μέσω της χρήσης των pixel tags (γνωστά και ως clear gifs), οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις προωθητικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη του ιστοτόπου της PVM. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης ιστοτόπου σχετικά με τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, με σκοπό γίνει ορθότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημιστικών πλαισίων (banners) στους ιστοτόπους της PVM. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των pixel tags δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της προσωπικής σας ταυτότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Αλλαγές στην τρέχουσα πολιτική απορρήτου

Η PVM ελέγχει τακτικά την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας που εφαρμόζει, και εφόσον είναι απαραίτητο, την αναθεωρεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισάγονται από τη νομοθεσία, τον οργανισμό, ή που απαιτούνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Κάθε αλλαγή στην εν λόγω πολιτική θα αναρτάται στην παρούσα σελίδα.