ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η PERFETTI VAN MELLE HELLAS AE. τηρεί πολιτική χρήσης cookies με σκοπό να καταστήσει λειτουργική και εύχρηστη την ιστοσελίδα της, πάντοτε όμως με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών αυτής. Ακολούθως σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό των cookies, πώς χρησιμοποιούμε αυτά και πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά εάν το επιθυμείτε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι πληροφορίες σε μορφή μικρών αρχείων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό, αποθηκεύονται αυτόματα σε προκαθορισμένο φάκελο του υπολογιστή σας κάθε φορά που μπαίνετε σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν cookies και χρησιμεύουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή και να συλλέγουν γενικής φύσεως πληροφορίες για την σύνδεσή σας.

Ορισμένα cookies αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα περιήγησής σας (Browser) και απαλείφονται μόλις κλείσετε αυτό (προσωρινά – session cookies), ενώ άλλα παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και ενεργοποιούνται στις μελλοντικές επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα που αφορούν (μόνιμα - persistent cookies).

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα cookies. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με την μορφή στατιστικών δεδομένων, δεν συνδέονται άμεσα με το πρόσωπό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμεύουν στην καλύτερη προσπελασιμότητα και λειτουργικότητα των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και την διευκόλυνση μελλοντικών σας επισκέψεων σε αυτή. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας είναι πιθανόν, εάν πατήσετε σε link τρίτων ιστοσελίδων το περιεχόμενο των οποίων συνδέεται ή φιλοξενείται από την ιστοσελίδα μας, να αποθηκευθούν στον υπολογιστή σας μόνιμα ή προσωρινά cookies των ιστοσελίδων αυτών. Τα συγκεκριμένα cookies δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ιστοσελίδα μας και η διαχείρισή τους εξαρτάται από την πολιτική διαχείρισης cookies των ιστοσελίδων αυτών.

Αποδέχεστε την χρήση cookies και αν όχι πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά;

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας λαμβάνετε γνώση ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και με την περιήγηση σας σε αυτήν θεωρείται ότι κατ’ αρχήν αποδέχεστε την χρήση αυτών, με την περιγραφόμενη στο παρόν πολιτική. Εφόσον επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση cookies (η οποία είναι αρχικά ενεργοποιημένη στους περιηγητές) μπορείτε να το κάνετε, ακολουθώντας τις οδηγίες των παρακάτω link, αναλόγως του προγράμματος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε :

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies είναι πιθανόν να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή αδυναμία πρόσβασης ορισμένων τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.